<div align="center"> <h1>Strona prywatna - nauczyciel nauczania poczatkowego SP Kleka</h1> <h3>Edukacja</h3> <p>Artur Pachala</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.spkleka.pl/pachala/pachala/pachala.html" rel="nofollow">http://www.spkleka.pl/pachala/pachala/pachala.html</a></p> </div>